Kerala Police Constable Exam Answer Key Alpha Code C, Exam: 26/09/2015

Answer Key of Kerala Armed Police Battalion: Men & Women, Exam: 26/09/2015, Alpha Code C

1. C 26. C 51. A 76. C
2. B 27. C 52. B 77. B
3. B 28. B 53. B 78. C
4. D 29. C 54. D 79. A
5. B 30. A 55. A 80. D
6. A 31. D 56. A 81. D
7. A 32. D 57. C 82. B
8. C 33. C 58. A 83. C
9. B 34. D 59. C 84. D
10. C 35. B 60. D 85. A
11. B 36. C 61. C 86. A
12. C 37. C 62. A 87. C
13. A 38. B 63. C 88. D
14. D 39. C 64. D 89. B
15. C 40. D 65. A 90. No.Ans.
16. D 41. B 66. B 91. B
17. A 42. C 67. A 92. C
18. D 43. D 68. D 93. A
19. D 44. B 69. C 94. A
20. B 45. A 70. A 95. C
21. D 46. D 71. C 96. D
22. B 47. C 72. D 97. B
23. D 48. B 73. A 98. D
24. A 49. D 74. A 99. C
25. C 50. C 75. B 100.B