കൊല്‍ക്കത്ത: കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റില്‍ ബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനി ഇന്ത്യക്കാരനായ വിദ്യാര്‍ഥിയെ സ്വന്തമാക്കിയത് പ്രതിവര്‍ഷം ഒന്നരക്കോടിയലധികം(2.5 ലക്ഷം ഡോളര്‍)ശമ്പളവാഗ്ദാനം നല്‍കി. ഖരഗ്പുര്‍ ഐ.ഐ.ടി.യിലെ വിദ്യാര്‍ഥിക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുക ലഭിച്ചത്. വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ മേല്‍ ‘അനാവശ്യമായ മാധ്യമശ്രദ്ധ’ ഉണ്ടാവും എന്നതിനാല്‍ പേരടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഐ.ഐ.ടി. അധികൃതര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ തിങ്കളാഴ്ച ഖരഗ്പുര്‍ ഐ.ഐ.ടി.യില്‍ 27 കന്പനികള്‍ 163 പേര്‍ക്കാണ് ജോലി നല്‍കിയത്. പ്രതിവര്‍ഷം 42 ലക്ഷംരൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളവാഗ്ദാനം.